Tampereen seudun työväenopisto / Sara Hildén -akatemia

Sara hildén -akatemia

Sara Hildén -akatemia on vapaa-ajan oppilaitos, jonka päätehtävä on antaa kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Toiminta perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998). Opetussuunnitelma on hyväksytty Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa.

Sara Hildén -akatemian omistaa Tampereen kaupunki ja se kuuluu itsenäisenä yksikkönä Tampereen seudun työväenopistoon. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1982 nimellä Tampereen kaupungin lasten ja nuorten kuvataidekoulu.

KUVATAIDEKOULU: kuvataiteen perusopetus lapsille ja nuorille

KUVATAIDEKURSSIT: lapsille, nuorille ja aikuisille avoimet kuvataidekurssit syys- ja kevätlukukaudella, sekä kesäkuun alussa

AKU - KUVATAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE: opintokokonaisuus yli 18-vuotiaille

KUVATAIDETYÖPAJAT: koululuokille ja esikouluryhmille järjestettävät kuvataidetyöpajat kaupungin Taite/Taidekaari-toimintaan liittyen tai tilauksesta

Koulun opettajina toimii kuvataideopettajia, kuvataiteilijoita ja visuaalisen alan ammattilaisia.

Koulun antama opetus on maksullista.